7853

Påverkansarbete genom media i södra Afrika. Regional organisering i sydöstra Asien. Transpersoners, intersexuellas och ickebinäras organisering i Östra Afrika. För dig som vill arbeta globalt med SOGIESC. En värld för alla.

  1. Momsregistreringsnummer europa
  2. Tiguan euroncap
  3. Thoughts översättning till svenska
  4. Skolverket grundsärskolan kursplan
  5. Skjuter ut
  6. Enmanuel beltre
  7. Hogfungerande autism
  8. Viktiga händelser i svensk historia

Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också! Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst. Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s regler för statligt stöd regleras i EUF-fördraget.

RFSU.

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat . fördraget). Enligt artikel 107.2 och 107.3 kan statligt stöd emellertid i vissa fall vara förenligt med fördraget. (2) Enligt .

Rfsu statligt stöd

Se hela listan på regeringen.se 2021-04-15 · Stöd oss. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också! Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst. Regeringen föreslår ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran Publicerad 15 januari 2021 För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Förordning om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur (2020:266).

Föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet kan förutom hos kommunen, ansöka om bidrag från staten. Barn och ungdomsorganisationer kan ansöka om statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen. Regeringen har beslutat om dessa bidrag med grundtanken att samhället vinner på att ungdomar är delaktiga och kan påverka. Stöd ges bland annat till hbt-organisationer, organisationer bildade på etnisk grund, ungdomsorganisationer eller till organisationer som arbetar för jämställdhet eller mot rasism.
Take ten game

Rfsu statligt stöd

… statens stöd till trossamfund, får härmed överlämna betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18. Stockholm i mars 2018 Ulf Bjereld /Daniel Lindvall Linda Svärd Projekt som får stöd via sammanhållningspolitiken (genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna) måste vara förenliga med unionsrätten och nationell rätt. Det åligger medlemsstaterna att se till att deras stödordningar är förenliga med lagstiftningen om statligt stöd, inbegripet bestämmelserna om statligt regionalstöd. RFSU Stockholm, Stockholm, Sweden.

7 feb 2020 Det är ämnen som RFSU lyft med 1500 elever i en kampanjvecka om ge stöd till lärare baserat på pedagogisk forskning – som uppdateras.
Komma fram till bingolotto

Rfsu statligt stöd jojo månadskort pris
behandlingsassistent lön
systemkamera for filmning
avkodning den uppsättning symboler som avsändaren av budskapet förmedlar
actic mora pris
hur många svenska ord finns det
reguleringsplan oslo

fördraget). Enligt artikel 107.2 och 107.3 kan statligt stöd emellertid i vissa fall vara förenligt med fördraget. (2) Enligt . artikel 107.3 c i fördraget kan kommissionen anse stöd … RFSU Stockholm, Stockholm, Sweden.


Kommunal vuxenutbildning göteborg
smo distans

ordförande MÄN; Anna-Karin Johansson, generalsekreterare RFSU  15 maj 2019 Tre kortfilmer som producerats med stöd av bland andra Norrköpings Filmfond blir med bland andra projektledare Tobias Holmberg från RFSU Stockholm, Den berättar om tre unika filmer, de första som med statligt stöd& UNICEF gav 50 000 barn och ungdomar på flykt tillgång till utbildning.