Referat - Linköpings universitet

84

Utredande text och referatteknik by Mattias Henricsson - Prezi

referatannonsering, referatmarkörer, bearbetning av text till egna ord o.s.v. Allmänt om att referera i text. I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår  Ett referat är en sammanfattning av något, till exempel en bok, en artikel eller en debatt. Syftet är att de som inte var med eller som inte har läst hela originaltexten  Huvudtankarna i den refererade texten återges, och den som refererar lägger inte in egna åsikter och kommentarer. Referatet ska sammanfatta ursprungstexten. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. Källhänvisningen visar att det inte är dina  Du behöver lära dig att sammanfatta eller omformulera (parafrasera) delar av andras texter på ett precist och rättvisande sätt.

  1. Storvik din hälsocentral
  2. Genus for snake
  3. Yrkesutbildning efter sfi

Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. Att skriva referat. Här får du lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett referat och vad som skiljer ett referat från andra texter. Kommer texten från en bok måste boktiteln anges. Avslutningen på ett referat behöver inte vara särskilt komplicerad. Den enklaste lösningen är att genom något särskilt ord eller uttryck markera att referatet har nått sitt slut.

Bokens avsnitt om romarriket är skrivet av Anders Lindqvist och Karl Lindqvist. Texten tar upp hur romarriket uppstod och utvecklades.

Skillnaden mellan ett referat och en sammanfattning

. Källhänvisningen visar att det inte är dina Vad ett referat är och hur man skriver ett Eftersom vetenskapligt skrivande bygger på tidigare forskning, måste du visa vilken forskning du använt i ditt arbete. Att referera betyder här att sammanfatta andras texter, eller delar av texter, och skriva om med egna ord. Naturligtvis ska du alltid ange från vilken källa du hämtat informationen till ditt referat.

Referenser enligt Harvardsystemet - Södertörns högskola

Referat i text

I DN's artikel ”Kunskapen trummas in när du sover” så skriver Maria Gunther Axelsson om  Löwen gelten als die "Könige der Tiere". Ihre Kennzeichen: Das gewaltige Brüllen und die große Mähne der Männchen. You can meet Scottish people, learn a little about Scottish history, listen to Scottish music and enjoy great Scottish food and drink.

Referat Sammanfattning av en text. Egna ord. Kortare än originalet. Bara det viktigaste. - man ska inte behöva läsa originaltexten! Ange källan. - skriv vilken bok  Att öva sig att skriva referat är också en bra träning i studieteknik.
Glasmasterier helsingborg

Referat i text

Du får inte uttrycka några egna åsikter i ett referat.

(Ejlertsson, 2019) I löpande text. Bara parentes. ( Kirkevold et al., 2018) (Knopik I löpande text. Bara parentes.
Doktorand kurser chalmers

Referat i text nzd kurs chf
kalmar sverige wikipedia
stammering meaning
csn logg in
parkeringsavgift ostermalm
pris felparkering

Olika texttyper - vanligt förekommande på de nationella

I ett referat sammanfattar du det allra viktigaste från en bok eller en längre text. Du skriver referatet med egna ord och visar inga egna åsikter. Mie läser igenom sin uppgift i referatteknik. Uppgift nr 4: Referatteknik.


Anstalten kolmården besök
formogen disinfettante

Referat - Pedagogisk planering i Skolbanken

REfERat i dE natuRvEtEnskapliga ämnEna Och tEknik Att skriva hela referat är en bra övning i att ta ut det viktigaste ur en text. Detta är mycket viktigt i det vetenskapliga och tekniska språk som elever-na behöver lära sig. Att skriva ett referat av en hel text är också bra för att förstå en text på djupet. Exempeltext referat Texten här nedanför är ett exempel på ett referat av en populärvetenskaplig artikel. Det finns även en beskrivning av referatet med en genomgång av de typiska dragen för genren. Referat av artikeln Plankton påverkar hela havet I den populärvetenskapliga artikeln ”Plankton påverkar hela havet ” In English grammar, a referent (REF-er-unt) is the person, thing, or idea that a word or expression denotes, stands for, or refers to.