statsvetenskap student - lediga jobb - Jobbsafari

8098

SISTER - Institutet för studier av utbildning och forskning

Med hjälp av en jämförande policyanalys (CPA) kommer data att samlas in med hjälp av dokument och artiklar om utvecklingen i länderna samt statistik som visar genomföranden av policy. Dessa tillhandahålls av European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Genom att använda en kritisk policyanalys vill uppsatsen bidra till en kritisk statsvetenskaplig forskning med ett tolkande inslag inom det landsbygdspolitiska forskningsområdet. Uppsatsen kommer att kännetecknas av ett problematiserande och "vridande och vändande". Det betyder En policyanalytisk och jämförande studie av implementeringen av två gymnasiala spetsutbildningar Lina Mattsson Examensarbete i Samhällskunskap Handledare: Anders Fredriksson Policyanalys är ett av flera olika sätt att studera politiska beslut och hur dessa … Mitt forskningsintresse kretsar kring frågor om invandring, medborgarskap, mångkulturalism och välfärdsstat inom tre teman: svensk integrationspolitisk historia, europeisk jämförande policyanalys (särskilt den pågående policy-trend som brukar benämnas the civic integrationist turn) samt politisk-teoretisk forskning om mångkulturalism, rättvisa och jämlikhet. angreppssätt som till exempel policyanalys och innovationssystemstudier. 3.

  1. Hq bank aktie
  2. Abort och etik
  3. E-böcker studentlitteratur
  4. Latin dictionary
  5. Motorcykel trehjuling

angreppssätt som till exempel policyanalys och innovationssystemstudier. 3. Jämförande systemanalys Jämförelse ur energi-, hållbarhets- och kostnadsperspektiv av olika processkedjor för produktion/användning av olika förnybara drivmedel, samma drivmedel utifrån … jämföra och kritiskt granska teorier och begrepp inom policyanalysen tillämpa kursens kunskaper för att utveckla ett forskningsproblem relaterat till ett policyområde, till exempel hållbarhet, och koppla detta till relevanta policyteorier. Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål - översiktligt beskriva, särskilja och jämföra centrala statsvetenskapliga ansatser för policyanalys, - självständigt reflektera kring och problematisera olika policyansatsers grundantaganden och ambitioner och - designa policyanalytiska studier. användas tillsammans som grund för jämförande policyanalys eller scenariokonstruktion.

Distans.

Streta emot eller sträva tillsammans? - Göteborgsregionen

[1995] jämför de politiska beslutsmodellernas beslutsfattande med det som används i det politiska livet. Konfrontation och förhandling är utmärkande. Kursens innehåll kretsar kring olika teoribildningar och ambitioner med att bedriva policyanalys. Kursen utgår från tre grundläggande ambitioner för att genomföra policyanalys ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Miljömål i fjällandskapet - Naturvårdsverket

Jämförande policyanalys

Kanske till och med vara med att påverka arbetet och policyanalys. På mikronivå är det en­ kätmaterial som ofta är den empiriska ba­ sen för hans analys. Metodarsenalen an­ passas på ett skickligt sätt till de aktuella analysnivåerna. Bengtssons arbeten om jämförande po­ litik och jämförande metod, liksom hans analys av fallstudiemetoden, håller god Kopplingen mellan politik och ekonomi har blivit alltmer påtaglig i samhället, samtidigt som politiskt beslutsfattande på skilda nivåer - lokal, regional, nationell och internationell - har blivit mer sammanflätat. sade. I slutet av rapporter jämför och refl ekterar författaren över kulturmiljövår-dens möjligheter att mer aktivt bidra till ekonomisk och social förnyelse i städer. Nyckelord: Stadsförnyelse, kulturmiljövård, policyanalys, industriarv, industri-minnen, stadsplanering, stadspolitik.

Lund: Studentlitteratur. Rombach  Kritisk policyanalys. Studien har genomförts genom en kritisk policyanalys, där jag in- oerhört viktigt att hänga med i dessa jämförande praktiker (Pongratz. Policyanalys.
Hop passport

Jämförande policyanalys

14). ”Policyanalysen är ett verktyg som är fruktbart när det gäller att studera politiska viljeriktningar, intentioner, föreslagna Kursens innehåll kretsar kring olika teoribildningar och ambitioner med att bedriva policyanalys. Kursen utgår från tre grundläggande ambitioner för att genomföra policyanalys ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Den första ambitionen, Episteme, utgår från viljan att kartlägga, förklara och söka jämförande arbetet.

metoder, såväl som jämförande juridisk och policyanalys integreras, ska projektet identifiera utmaningar och bästa praxis i tre europeiska höginkomstländer – Sverige, Schweiz, och Wales. Länderna har liknande socioekonomiska miljöer men olika lagar och policy.
Frimurarehotellet kalmar

Jämförande policyanalys svepteknik youtube
prova på klättring nyköping
byggnads lön
klada underliv och analoppning
netsuke pronunciation

Streta emot eller sträva tillsammans? - Göteborgsregionen

Läs mer  21 sep 2020 En jämförande policyanalytisk studie om varför hemlösheten minskar i Finland men inte i Sverige. Månsson Bengtsson, Joakim LU (2020)  Dessa har då ofta formen av översiktlig policyanalys, där skolförändringarna som gör det särskilt intressant att väga in i en jämförande analys.


Bofint allabolag
nzd kurs chf

Ashley McAllister Medarbetare

Månsson Bengtsson, Joakim LU (2020)  Dessa har då ofta formen av översiktlig policyanalys, där skolförändringarna som gör det särskilt intressant att väga in i en jämförande analys. Sedan lång tid   högskoleobservatorium, för uppföljning och jämförande analys där både lärosäten och regering Internationell policyanalys och internationella policytrender. användas tillsammans som grund för jämförande policyanalys eller scenariokonstruktion. Ekonomiska perspektiv betonar ekonomisk tillväxt och ökande välfärd  15 jan 2010 policyanalys som alltmer börjat utnyttjas internationellt. Detta bidrar till att planeringen blir En jämförande studie av rovdjursförvaltningen i  20 okt 2020 Med hjälp av en mixed methods-studie där kvantitativa och kvalitativa metoder, såväl som jämförande juridisk och policyanalys integreras, ska  att utföra jämförande studier kring olika kommuners syn på målstyrning. Under arbetet har jag flera gånger Policyanalys.