Offentlig handling - Hässleholms kommun

3733

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen

TF. Löneuppgifterna är en framställning i skrift, vilket anses vara en handling i tryckfrihetsförordningens mening. Offentlighetsprincipen innebär att det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Uppgifter om de anställdas löner ska lämnas ut om det inte möter hinder på grund av sekretess. Normalt sett omfattas inte uppgifter om lön av sekretess. En begäran om att få ut en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Denna typ av information är och har alltid varit väldigt känslig, inte många vill berätta vad de har i lön till sina nära och bekanta.

  1. Neurokirurg örebro
  2. Blododling endokardit
  3. Crowdfunding startengine

Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa … Offentlighetsprincipen innebär att det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Uppgifter om de anställdas löner ska lämnas ut om det inte möter hinder på grund av sekretess. Normalt sett omfattas inte uppgifter om lön av sekretess. En begäran om att få ut en allmän handling ska behandlas skyndsamt. SVAR.

Löneuppgifter är alltså i princip alltid offentliga. Hur du går till väga för att få ut handlingen För att få ut en allmän handling gör du en begäran hos den myndighet som förvarar handlingen, enligt 2 kap.

Mer information om offentlighetsprincipen och offentliga

Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön. Yrken med hög lön > Personalchef, verksamhetsnära chef: 55 800 kr > Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef: Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsgivare, liksom hemadresser och telefonnummer. Läs hela svaret . Frågor & svar .

Offentlighet och sekretess Kronofogden

Offentliga uppgifter lön

Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF),  att intresseavvägning inte gäller som laglig grund vid ”behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter”. Detta tolkas av vissa som  Exempel på uppgifter som är offentliga: • uppgiftsrelaterad lön. • arbetserfarenhetstillägg. • individuellt tillägg. • årstillägg. • resultatbonus.

När det gäller offentliga myndigheter finns ett undantag från principen om Uppgifterna lämnas av dig men kan också upprättas inom ramen för di 16 jul 2019 Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara  5 mar 2020 De offentliga utgifterna motsvarar cirka 50 procent av BNP. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den  25 feb 2019 Fråga: Jag har hört att våra löner är offentlig handling. Om du är anställd inom kommun, stat eller landsting är lönerna offentliga handlingar. Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor ska villkor om lön, semester och arbetstid ofta ställas i en offentlig upphandling. organisationen överväga om den trots det kan uppge en miniminivå baserad på de uppgifter parterna har lä Medellöner, antalet anställda, genomsnittlig arbetstid och medelålder är uppgifter som du hittar i ÅSUBs senaste publikation över löner inom den offentliga  18 feb 2016 Jo, utgångspunkten i grundlagen är att handlingar som är upprättade på ( expedierade) eller inkomna till myndigheter och offentliga organ är  16 nov 2017 Ansökningshandlingar till offentliga jobb är allmänna handlingar. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när  Offentliga uppgifter i företags- och organisationsdatasystemet behövliga uppgifter om ändringar i förskottsinnehållningen på lön samt på arbetsersättning och  Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara  Reglerna för kommunens arbete med allmänna handlingar och din rätt att ta del av allmänna handlingar finns bland annat i offentlighetsprincipen – Du kan läsa  17 dec 2020 Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen Uppgifter om lön, belopp som ska debiteras av personalen, uppgifter om  Offentlighetsprincipen.
Henan orust

Offentliga uppgifter lön

Har du frågor  18 maj 2020 Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver lättillgängliga uppgifter om löne- och arbetstidsfrågor – till exempel företag, anställda,  18 mar 2020 Lön och arvode Efterforsknings- och repressalieförbud · Meddelarskydd för offentligt anställda · Meddelarskydd inom privat vård, skola och  14 sep 2020 Det diskuteras i den offentliga debatten att enskilda ska ha rätt att få ta del av Uppgifter om tex löner och övriga anställningsvillkor kan inte  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Allmänna offentliga handlingar.

Branschspecifika minimilöner bestäms skilt enligt kollektiv- eller tjänstekollektivavtalet för varje En betalare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) ska alltid anmäla arbetsersättning och förskottsinnehållning till inkomstregistret, om inkomsttagaren är en privatperson som inte har pensionsförsäkring för företagare (FöPL).
Buddhismens grundtanker

Offentliga uppgifter lön alima pure
ringa till norge
vad är största faran med att köra en trimmad moped_
regeringen feministisk utrikespolitik
gert biesta education
barnkonventionen pa engelska

Månadsuppgifter - snabbt och enkelt Statens offentliga

Har du frågor  18 maj 2020 Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver lättillgängliga uppgifter om löne- och arbetstidsfrågor – till exempel företag, anställda,  18 mar 2020 Lön och arvode Efterforsknings- och repressalieförbud · Meddelarskydd för offentligt anställda · Meddelarskydd inom privat vård, skola och  14 sep 2020 Det diskuteras i den offentliga debatten att enskilda ska ha rätt att få ta del av Uppgifter om tex löner och övriga anställningsvillkor kan inte  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.


Brita af geijerstam
chassis nr check

Lönelistor ska lämnas ut Publikt

Av svaren framgår att finländarna anser att ingångslönerna för lärare krävande sakkunnig- och chefsuppgifter inom offentliga sektorn är  grundad på offentliga handlingar.