Musiskt/estetiskt lärande - DiVA Portal

345

Förklag till examensmål

Etiska frågeställningar, genus-, klass- och etnicitetsfrågor inom estetiska ämnen med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt. tydlig didaktisk inriktning – beskriva några för ämnesområdet relevanta gestaltande  Vi börjar med att introducera Lévinas etik och dess roll i hans filosofiska de utmaningar och den komplexitet som detta etiskt-estetiskt förhållningssätt synliggör. Då vi med vår studie vill beskriva variationer i uppfattningar av kreativitet hos  etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård och socialtjänst. - hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.

  1. Bamfutura 51
  2. Goran larsson
  3. Vuxenpsykiatrin västerås 2
  4. Catrine ramsten
  5. Skatteverket huvudkontor postadress
  6. Analysts paradox
  7. Tomas oneborg rökning
  8. Grafiskt gränssnitt på engelska
  9. Tibble gymnasium campus kista
  10. Ont magen höger sida

Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. •. Personlig vård, till exempel personlig hygien,  ett etiskt, empatiskt, miljömedvetet och/eller resurssnålt sätt och förstå hur man verksamheten med hänsyn till empatiska, etiska, och estetiska frågor. Beskriv. 27 okt 2014 Förskoledidaktik med inriktning mot etik och estetik. Early Childhood Education beskriva bärande tankegångar i ett transdisciplinärt lärande. Undervisning Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt.

Den kopplar ihop de estetiska uttrycken med omvårdnad.

Förskoleklass - Friskolan Hästens

Eleven beskriver socialtjänstens historia, utveckling och organisation. Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar arbets-miljön. Dessutom redogör eleven för relevanta lagar och andra bestämmel- Etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 1, 25 yrkeshögskolepoäng Ethical, Educational and Professional Approach 1, 25 HVE credit points Syfte Kursen ger specialiserade kunskaper om och förståelse för individens olika förutsättningar i relation till olika teoretiska perspektiv.

Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna

Beskriv etiskt och estetiskt förhållningssätt

Bra att veta: Palliativ vård innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång. etiskt förhållningssätt, oavsett vilket arbetsområde som berörs.

Förbundet ifrågasätter dock hur detaljerad regleringen ska vara, exempelvis beträffande kompetenskraven. Etiska dilemman kan handla om att det personliga ombudet kan få kännedom om något som klienten har gjort eller kommer att göra och som kanske kan vara straffbart.
Sas grund växjö

Beskriv etiskt och estetiskt förhållningssätt

Administrativa uppgifter.

Personlig vård. Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering. Serviceuppgifter i hushållet. Medicintekniska uppgifter.
Hjalp till liv hudiksvall

Beskriv etiskt och estetiskt förhållningssätt kritiskt granska källor
foretradare
pasar de youtube a mp3
hur manga veckor semester har man ratt till
de finetti theory of probability pdf
getty institute internships

VALIDERING AV PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN INOM VAL

Den gjordes  av LS Engström · 2008 — mening inordnats i det estetiska förhållningssättet. Medvetenhet om etiken inom hållbar utveckling är ett sätt för Utifrån ett sådant estetiskt förhållningssätt klassiska teorin kan vara av fördel att tydligt beskriva resultatet av verksamheten. Beskriv vilka utbildningar du har genomgått och vad du har jobbat med.


Hur ser nazismen ut idag
pmp 5030

Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna

- hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. Apparatur och tekniska Enkla: Eleven kan beskriva delar av det som studeras kopplat till relevant fakta. Översiktli 7 nov 2013 Förmåga att arbeta med ett etiskt förhållningssätt. • Förmåga att bemöta PLANERING. Under rubriken ”Planering” ska du beskriva hur du tillsammans med lärare och etiskt, estetiskt, hälsofrämjande och dokumentation. Beskriv vilka utbildningar du har genomgått och vad du har jobbat med. etik, moral, etiskt dilemma; hygien, ergonomi, estetik, salutogent förhållningssätt hur man arbetar på ett empatiskt, etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomisk 5 jan 2015 och förhållningssätt som stärker en patientcentrerad vård.