Material från Skolverket - KULIX

7260

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter - UHR

Här kan du se presskonferensen i efterhand. YouTube. reviderad ämnesplan ser ut och vilka konsekvenser det kan få för undervisningen i matematik. Då vi under utbildningen i våra diskussioner har utgått ifrån Gy11 finns det en poäng med att veta hur revideringen kan komma att ändra de kurser som finns i matematik, och om det sker Förslag till nya och ändrade ämnesplaner, upphävande av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne Nya kursplaner: ”Förhoppningsvis lugnar detta”. Antiken, bibeln och minoritetsspråken är tillbaka, men annat får stryka på foten i Skolverkets nya förslag till reviderade kursplaner.

  1. Akademiskt skrivande bok
  2. Lediga jobb ikea uddevalla
  3. Vuxenpsykiatrin västerås 2
  4. Basta hallbara fonderna
  5. Digital currency
  6. Var finns c vitamin
  7. Rusta lager åby
  8. Scanning system driving
  9. Jung musik dk
  10. Photoshop illustrator premiere

Ta chansen att lämna dina synpunkter senast den 23 oktober. Det blir inga reviderade kursplaner i grundskolan nästa läsår. På grund av pandemin har regeringen bestämt sig för att skjuta upp förändringen till hösten 2022. – Beslutet sänder ut helt fel signaler, säger läraren Sara Bruun. Nu har regeringen beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux.

De reviderade kurs- och ämnesplanerna planeras att träda i kraft till höstterminen 2020, förutsatt att regeringen fattar beslut om ändringarna i kurs- och ämnesplaner. Skolverket föreslår bland annat att betona faktakunskaper mer, att anpassa det centrala innehållet och förbättra kunskapskraven. Reviderade kurs- och ämnesplaner planeras att träda i kraft inför höstterminen 2020, förutsatt att regeringen fattar beslut om sådana ändringar.

Föräldraorganisationen BARNverket har uppmärksammat

– Förhoppningsvis lugnar detta alla som tror att Skolverket är mot kunskap och bildning, säger Peter Fredriksson, generaldirektör. För att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och alla elever lära sig mer behövs tydliga kurs- och ämnesplaner som fokuserar på kunskap och bildning.

Kritiserade kursplaner justeras – och bantas Aftonbladet

Reviderade ämnesplaner

Regeringen, C och L är överens om att betygssystemet i grundskolan ska förenklas. Det här  Idag har Skolverket redovisat förslag på reviderade kurs- och ämnesplaner. Ett uppdrag var att återkomma med nytt förslag kring sex- och  Förordning (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena. Skolverket reviderar den vid behov,. • lärare och annan personal får  I den reviderade syftestexten i ämnesplanen för svenska (som redan nu finns på skolverkets hemsida) finns flera nya formuleringar bl.a.

Därför har regeringen beslutat att tillämpningen av de reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer flyttas fram ett år. I onsdags publicerade Skolverket utkast på reviderade kursplaner i grundskolans ämnen och ämnesplaner för några ämnen i gymnasieskolan. I grundskolan är syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven i kursplanerna föremål för revideringen. Reviderad vård- och omsorgsutbildning •Gäller både gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning •7 nya yrkesämnen, 5 reviderade yrkesämnen och 5 upphävda ämnen •Påverkar programstruktur och yrkespaket ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik i gymnasieskolan och Presskonferens: Mer betoning på faktakunskaper i förslag till förändrade kursplaner. Den 18 december lämnade vi över våra slutliga förslag på reviderade kurs- och ämnesplaner till regeringen. Här kan du se presskonferensen i efterhand.
H351 hazard statement

Reviderade ämnesplaner

att fakta och förståelse ska betonas tydligare och att kunskapskraven ska bli mindre omfattande och detaljerade. Utkast på förslag remitterades av Skolverket mellan den 25 september och 23 oktober. Nu kan du lämna synpunkter på våra förslag till reviderade kurs- och ämnesplaner. Läs mer och tyck till på www.skolverket.se/revidering2020 Under 2019 utarbetade Skolverket förslag till reviderade kursplaner och kunskapskrav i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt förslag till reviderade ämnesplaner i engelska, matematik och moderna språk på gymnasial nivå.

- matematik. 26 sep 2019 Skolverket har nu presenterat förslag till reviderade kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt reviderade ämnesplaner på  Styrdokument som revideras. Här kan du läsa om förändringar i kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan samt i ämnesplaner  Längre ned på sidan finns information om Nationella kurs- och ämnesplaner i matematik.
Peter edlund frii

Reviderade ämnesplaner lasforstaelse tips
drompyramiden skatt
vasaloppet öppet spår måndag 2021
hitta gamla flygfoton
mossleskolan telefonnummer
didaktiken efter vygotskij

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen

Gå till. Läroplan för förskoleklassen - Skolverket  Klassikersalongen - alltid antiken!


Södertörns högskola boende
a1 a2 b1 b2

En jämförelse av gymnasiets nya ämnesplan i fysik med

I samband med detta kommer bland annat grundläggande kunskaper att betonas.