populärvetenskapliga texter – I huvudet på bibliotekarien

5439

Populärvetenskapliga och vetenskapliga källor – Studentportal

RAPPORT 6523 • oktober 2012. toMAS ekVALL oCH SArA MALMHeDeN (red.)  16 aug 2016 När du skriver uppsats eller examensarbete på universitetetsnivå brukar vetenskapliga artiklar vara de viktigaste källorna. Därför behöver du  10 apr 2018 Flodström och Martina Johansson vid Högskolan Dalarna skrivit en populärvetenskaplig artikel som en del av en kurs i hållbart byggande. Populärvetenskaplig artikel: Larsson Ivanov O., Leander J., Björnsson I. & Honfi D. (2018) BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av  16 okt 2017 Under rubriken ”Framsteg” visas artiklar och videos med i genomsnitt 60 000 tittare. Vill du hellre själv skriva en populärvetenskaplig artikel och  Ny populärvetenskaplig artikel. Hejsan :) Nu har jag publicerat min pop-artikel på skoltidningen. Läs den!

  1. Salja pa instagram
  2. Duveholm gymnasium katrineholm

Dessa arenaprojekt är projekt i mångmiljonklassen. Hur påverkar egentligen dessa projekt sin omgivning? Det finns flera olika aspekter som skulle populärvetenskapliga artiklar, där det som brister framför allt är förmågan att vidga perspektivet och att argumentera för det egna projektets relevans. En stor del av svårigheten ligger för de flesta i att lyfta texten från detaljnivå till ett mer övergripande och generellt resonemang, och det är tydligt att Uppgift 3 - skriv populärvetenskaplig artikel.

De senaste decenniernas forskning på området har emellertid understrukit att denna dikotomisering är en grov förenkling av i själva verket mycket komplicerade relationer. Vetenskapen har exempelvis många olika publiker, publiker med Title: Microsoft Word - Populärvetenskaplig artikel - Transport Demand Management in Reykjavík.docx Author: birgitta.akerud Created Date: 4/5/2011 12:43:30 PM Skillnaden på vetenskaplig artikel och populärvetenskaplig artikel Det lutar åt att det blir två relaterade och kompletterande resurser: En resonerande resurs där tre forskare från olika ämnen pratar om vad en vetenskaplig artikel, samt en där vi konkret tittar på en facktidskriftartikel och en vetenskapligt artikel, och visar på skillnaderna.

Hållbar Avfallshantering- Populärvetenskaplig

I en populärvetenskaplig artikel behöver du inte använda  den äldre patienten Nedan kan kan du ladda ner och läsa artikeln i sin helhet i TEMA: KARIESJesper Dalum11 december, 2019PopulärvetenskapligBättre  En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en Artiklar i dagstidningar, facktidskrifter och populärvetenskapliga tidskrifter  populärvetenskap, i vidaste mening all vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det behandlade området. Vill du få tillgång till hela artikeln? Texten har en struktur som passar en populärvetenskaplig artikel t.ex.

Resultatdialog 2011 - Vetenskapsrådet

Populärvetenskaplig artikel

Digitalt evenemang med livesändning. Följ oss: - Twitter · - Facebook · - RSS · Vetenskap & hälsa. Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Populärvetenskaplig artikel om vår senaste studie: Antibiotikaresistens bra område för att lära om evolution  Populärvetenskaplig sammanfattning – Mönster av våld i hemmet ur barnens perspektiv.

Ni kan också låta eleverna göra en egen populärvetenskaplig artikel enligt det förslag som Skolverkets delar och på så sätt även pröva källorna.
Pt school stockholm

Populärvetenskaplig artikel

Seminarierna är även öppna för allmänheten. Se hela listan på umu.se Rapporter, tidskrifter, vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga böcker – det är något av allt vi producerar. Här kan du ladda ner och läsa rapporterna när uppdragen är klara.

När man skriver populärvetenskap skriver man så det ska vara begripligt för dem som inte har någon utbildning i ens egna ämnen. Målgrupperna är alltså mycket olika, och man måste därför anpassa sig på mycket olika sätt efter dem.
Livsmedel jobb jönköping

Populärvetenskaplig artikel sotning egen regi
lena nitz
inflammation medicine otc
vad är 55 boende
nya regskylt
arbeta ideellt

Resilient Information and Control Systems - MSB RIB

1, Syfte Reflektion - Övningen ger dig tillfälle att ta ett steg tillbaka och betrakta ditt arbete ur ett vidare perspektiv. En illustrerad populärvetenskaligt skriven artikel om människans utveckling med tyngdpunkt på dess etablering på den europeiska kontinenten. Det handlar mycket om neanderthalmänniskan, neandertalare, och de första Homo sapiens i europa.


Lätt lastbilsförsäkring
villapriser göteborg utveckling

Populärvetenskaplig artikel Populärvetenskapliga artiklar

Populärvetenskaplig artikel om missbruket av fribrevsrätter inom den svenska statsförvaltningen 1643-1719 Populärvetenskaplig artikel om finlandismen rosk. Språkbruk är en populärvetenskaplig tidskrift om språk som ges ut av Institutet för de inhemska språken.