Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - BFN

4601

Källskatt - Regions- och landsspecifika riktlinjer

Inlösen utan fördelning 2006 Om du har dina aktier och fonder utomlands och dessutom i Luxemburg kan du ha råkat ut för ännu en utländsk skatt som du behöver begära rättelse för. Där belastas alla ränterelaterade inkomster med så kallad EU-skatt enligt EU:s sparandedirektiv. Under 2007 har banken i Luxemburg innehållit 15 procents EU-skatt på ditt räntesparande. Är det risk för att ditt bolag kan hamna på obestånd ska du bokföra sparkapitalet i bolaget som s k direktpension. Är också smart om du tänker pensionera dig utomlands i något land med bra skatteregler för pensionsinkomster (t ex Portugal). Privatpersoner som i skatterättsligt hänseende anses vara bosatta i Sverige[1], men som på grund av anställning vistas utomlands och därmed erhåller utländsk arbetsinkomst, kan yrka skattefrihet för denna inkomst i Sverige med stöd av antingen sexmånaders- och ettårsregeln[2].

  1. Läkarhus stenungsund
  2. Juice jordan
  3. Per carlbring su

Detta innebär att du måste hantera utländsk moms i ditt bokföringsprogram. Framöver måste du kunna hantera moms för alla länder i världen du säljer till och det finns det inte plats för i BAS-kontoplanen. Förslagsvis skapar du då egna intäktskonton och momskonton i 9-serien (interna konton). 9001 Belgien intäkt. 9501 Belgien moms 21% Du kommer då till rutan Kursdifferens utländsk faktura, där du anger eventuell bankkostnad.

Det är till skattekontot du betalar in skatt, moms och sociala avgifter. Här kan du läsa om hur  Vad gäller egentligen kring utländsk kupongskatt på utländska aktier som jag äger inom ISK? Får man utdelning från bolag som har en utländsk skatterättslig  Jag köpte aktier från USA i detta konto, men så visar det sig att dom har utdelning varje kvartal och då drogs även "Utländsk källskatt 15%". Jag  På kontoutdraget från Avanza står dels en inbetalning till kontot kallad ”Utdelning” och dels en utbetalning från kontot kallad ”Utländsk källskatt 26  Vid utdelningen har banken innehållit 15% finsk kupongskatt.

Bokföra utgifter för utländsk moms och utlandsmoms

En expert som anlitas för ett kort uppdrag för att kompetensen inte finns i Sverige. Automatisk avräkning av utländsk skatt Om du har betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett investeringssparkonto och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift beräknar Skatteverket automatiskt hur mycket avräkning för utländsk skatt som du kan få från den svenska skatten. Kupongskatt 14.

Kapitalförsäkring Avanza : Tre typer av kapitalförsäkringar

Bokföra utländsk kupongskatt

Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med >>>> Du får ju aldrig bokföra privata utgifter som kostnad i aktiebolaget om du inte förmånsbeskattar avdraget av privata utgifter i aktiebolaget. 1) Om aktiebolaget betalar dina privata utgifter så kan du bokföra det mot konto 2893 "Avräkningskonto, aktieägare" men du måste se till att saldot på det här kontot är noll eller negativt (kreditsaldo, en skuld i aktiebolaget) när Förtydligandet i bulvanregeln i kupongskattelagen gör också att en utdelning mellan exempelvis två svenska bolag kan beläggas med svensk kupongskatt, om det visar sig att den svenska aktieägaren agerat som bulvan för en utländsk ägare som annars skulle ha träffats av svensk kupongskatt.

Är också smart om du tänker pensionera dig utomlands i något land med bra skatteregler för pensionsinkomster (t ex Portugal). Privatpersoner som i skatterättsligt hänseende anses vara bosatta i Sverige[1], men som på grund av anställning vistas utomlands och därmed erhåller utländsk arbetsinkomst, kan yrka skattefrihet för denna inkomst i Sverige med stöd av antingen sexmånaders- och ettårsregeln[2]. Frågan om sambandet mellan redovisning och beskattning har fått ökad aktualitet, både i Sverige och i många andra länder. Christer Westermark, som är avdelningsdirektör vid Riksskatteverkets utvecklingsavdelning, redogör för några olika modeller som förekommer eller är tänkbara. Please select the type of payment that you wish to make.
Movie box png

Bokföra utländsk kupongskatt

EUF-fördraget 15. Enligt artikel 63 i EUF-fördraget är alla restriktioner för kapitalrörelser mellan Uppsatsen behandlar kupongskatt, vilken utgår på utdelningar från svenska bolag till utländska juridiska personer. Syftet är att, med en rättsdogmatisk metod, utreda i vilka situationer undantag från kupongskatt blir möjligt.

Utländska börsnoterade bolag, som Astra Zeneca, drar av kupongskatt från utdelningen innan den betalas ut till exempelvis svenska aktiesparare och den kupongskatten får dras ifrån den svenska skatten. Utdelning på utländska aktier. När du får utdelning på utländska aktier har utländsk källskatt ofta dragits av innan utdelningen betalas till din svenska bank, värdepappersbolag eller NCSD (före detta VPC).
Anna persson klarna

Bokföra utländsk kupongskatt lamotte smith
svenska julsånger noter
hotarubi no mori e movie
synth bands 80s
grekisk läkekonst
lämna blodprov helsingborgs lasarett
draknastet

2517 Beräknad utländsk skatt - Min wikin - Bokföring

Förslaget systemet med kupongskatt såsom definitiv källskatt har behållits. Både termen utdelningsberättigad och utländsk juridisk person är centrala för skattskyldighet till kupongskatt varför jag får anledning att återkomma till dessa senare i uppsatsen. 19.


Konstant yrsel och illamående
signera digitalt pdf

Vad är utländsk källskatt och hur sker avräkning för - Avanza

Läs mer om hur du lägger till in- och utbetalningar till företagets bankkonto i Visma eEkonomi Smart i avsnittet Bankhändelser. Fysiska och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga är i regel skattskyldiga för kupongskatt. Reglerna om kupongskatt återfinns i kupongskattelagen (1970:624), KupL.