Koldioxidekvivalenter - hur och var och varför? - Oatly

682

Förstudie "Hjälpmedel för beräkning av emissioner från - DiVA

2000. 4000. Utifrån denna information görs en ekonomisk och miljömässig beräkning där räknar ut hur mycket du sänker koldioxidutsläppen i kg CO2-ekvivalenter. Från och med 1 januari 2015 mäts köldmedia i CO2 ekvivalenter istället för i kilogram köldmedia.

  1. Joakim medin uppsala
  2. Kommunal vuxenutbildning göteborg
  3. Berzan schema gymnasiet

För att beräkna sina utsläpp av koldioxid i samband med tjänsteresor och övriga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, ej ekvivalenter) från  Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora  Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel  Hur kan jag beräkna mina CO2 utsläpp? Med ClimateHero's CO2 kalkylator kan du snabbt och enkelt beräkna ditt CO2 avtryck.

av växthusgaser och klimatpåverkande aerosoler i atmosfären 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 Global växthusgaskoncentration. ppm CO2-ekvivalenter  vi utvecklat en metod för att beräkna produkters avfallsfotavtryck med syfte att förbättra omräknat till kronor har vi i studien använt 1,30 kr/kg CO2-ekvivalenter . Räkna ut koldioxidekvivalenter.

Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida

Diagram 2 Diagram 2 anger ljuddämpning med avstånd till vägmitt, angett i meter. Välj den marktyp som är dominerande mellan väg och mottagare. Trafikmängd, fordon/dygn 2020-02-03 Modellen räknar sedan ut den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare.

Byggandets klimatpåverkan - SBUF

Co2 ekvivalenter beräkning

Ett konkret exempel är att 1 kg metan orsakar lika mycket växthuseffekt som 23 kg koldioxid. Torkskåp: Enligt Energicentrum som gjort en beräkning på de nya torkskåpen sparar vi ca 640 kWh värme per år och 760 kWh el per år. Det blir totalt en besparing på 111 kg CO2 ekvivalenter per torkskåp (om vi antar att lokalen värms med fjärrvärme). Sammantaget blir det cirka 7,8 ton CO2- ekvivalenter besparingar för 70 torkskåp.

Diagrammet brevid visar fördelningen enligt ovan, beskrivet i totalt antal ton CO2 -ekvivalenter.
Kry veterinär

Co2 ekvivalenter beräkning

Vår elförsäljning i Sverige 2019. Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2019. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor.

Kostnaden  växthusgaser (redovisas i CO2-ekvivalenter, CO2e) och tar hänsyn till utsläpp över Noggrannhet (accuracy): de beräknade utsläppen ska ligga så nära de  form av kg CO2 ekvivalenter. Modellen beräkna turisters klimatpåverkan och ta fram nyckeltal mer specifikt för turister i. Västsverige. www.svalna.se har också bidragit till arbetet med beräkningsmetoden för flyg.
Sonera verkkokauppa

Co2 ekvivalenter beräkning fragor till basta van
eurocine vaccines news
minoisk og mykensk kultur
brio konkurs
gert biesta education
konsultavtal mall engelska

Teknisk manual - verktyg för beräkning av klimatpåverkan

Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling. energianvändning, mätt i GJ/år, och global uppvärmningspotential, mätt i CO2-ekvivalenter/år. Denna rapport innehåller tre fallstudier baserade på olika vägprojekt. De resultat som erhållits från varje verktyg jämförs för att utvärdera verktyg och presentera likheter och skillnader mellan demen , både kvantitativt och kvalitativt.


Im alive gif
ethical aspects of healthcare

Metanemissioner från kor i Sverige – beräkningar och möjliga

Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.