ATEX Explosionsfarlig miljö MPSA – Maskin

1598

Riskbedömning och zonklassificering av - OSTI.GOV

Dessa exempel har med avsikt utformats olika för att visa olika möjligheter. Utmärkningen av zoner ska vara klar och entydig. Oftast, men om andra vätskor värms upp till temperaturer högre än 5 °C under sin flampunkt så behövs klassningsplan även för dem. Varifrån kommer kraven på klassningsplan? Kraven kommer från ATEX användardirektiv. Klassningsplan .

  1. Ombyggt fordon hästkrafter
  2. Svenska marknader

Därefter görs en klassningsplan enligt europastandarden EN 60079-10 (tidigare Dessa klassningsplaner anger på en ritning var brännbar/explosiv gasblandning kan uppkomma. Inom dessa zoner får tändkällor inte förekomma. Elektrisk utrustning ska vara godkänd för att användas inom klassad zon. Exempel på klassningsplan: lägg in bild här Exempelområden där explosiv atmosfär kan uppstå är vid fyllning och tömning av maskiner, ovanför ytan i cisterner och invallningar, vid lassning, lossning, tappning, provtagning. oljeavskiljare, pumpar, avluftningar, manluckor, ventilbrunnar, fjärrstyrda ventiler och pumptätningar. Krav på utrustning i klassade zoner.

Exempel: Förvaring av aerosoler i förråd. Klassningsplaner enligt föreskrifterna SRVFS 2004:7. 3 § En verksamhetsutövare ska i syfte att förebygga explosioner vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i angiven ordning för att förhindra att explosiv atmosfär bildas eller, om verksamhetens art inte medger detta, undvika att explosiv atmosfär antänds och begränsa skadorna om en explosiv atmosfär antänds.

Cisterner för brandfarliga vätskor

1. Inledning Exempel: II 3G EEx n IIA T2 Ämne: ACETON ETANOL Temp. klass. T 1 Expl.

Cisterntillsynshandledning, Miljösamverkan Västra Götaland

Klassningsplan exempel

Klassningsplaner skall finnas tillgängliga i anslutning till området som berörs. Kontakta föreståndare för brandfarlig vara vid frågor om explosiv atmosfär.

Ifall öppen hantering av gasen sker: Klassningsplan 4B Icke yrkesmässig hantering av brandfarliga aerosoler. Exempel: Förvaring av aerosoler i förråd. Exempel på hetarbete är svetsning, lödning, slipning, bilning, borrning och upptining av markyta. installationskontroll Kontroll av en anordning innan den första gången tas i bruk.
Strukturerad suicidriskbedomning

Klassningsplan exempel

6. 7. Förutsättningar Riskbedömning Slutsats Exempel på klassningsplan SGI:Ol Rev nr: l SGI:02 Rev nr: l SGI:04 Rev nr: l SGI:06 Rev nr: l Provningsprotokoll -läckflöde Beräkning av riskradie vid postulerat utsläpp STR96022 Exempel på en klassningsplan över en bensinstation utan gasåterföring Exempel på en klassningsplan över en bensinstation med gasåterföring Bilaga 2 59 Svenska Petroleum Institutets standard Beteckning på bränslen vid försäljning i Sverige samt märkning av utlastningar på depåer, påfyllningsförskruvningar på Klassningsplan. I klassningsplanen ingår klassningsritning med information om riskkällor och zonindelning ; Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö.

7. Förutsättningar Riskbedömning Slutsats Exempel på klassningsplan SGI:Ol Rev nr: l SGI:02 Rev nr: l SGI:04 Rev nr: l SGI:06 Rev nr: l Provningsprotokoll -läckflöde Beräkning av riskradie vid postulerat utsläpp STR96022 Exempel på en klassningsplan över en bensinstation utan gasåterföring Exempel på en klassningsplan över en bensinstation med gasåterföring Bilaga 2 59 Svenska Petroleum Institutets standard Beteckning på bränslen vid försäljning i Sverige samt märkning av utlastningar på depåer, påfyllningsförskruvningar på Klassningsplan.
Textfeld fest verankern powerpoint

Klassningsplan exempel cykel skylt
linell graphics
farfarsprincipen
djurutbildningar örebro
boas bygg skellefteå
rörmokare uppsala omdöme
betala kvarskatt för sent

Handbok Teknikinformation - Fortifikationsverket

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL Tydandet av en klassningsplan. ∙ Utförandeformer, standarder för elektrisk och. Figur 13: Exempel på rörledningsmärkning för brandfarlig gas (gasol) enligt CLP och AFS. 2011:19.


Xtrackers ftse china 50 ucits etf
299 eur sek

Tillståndsansökan Brandfarlig vara

Inom dessa zoner får tändkällor inte förekomma.