Individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen - Malmö stad

1189

Utvecklingssamtal och skriftliga omdömen - Götene kommun

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) I årskurs 1-5 sätts inga betyg - istället skriver lärarna en gång per år en skriftlig individuell utvecklingsplan som ges ut vid ett av utvecklingssamtalen. Under hösten 2014 tog Skolverket fram nya allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. I samband med detta anordna Den individuella utvecklingsplanen består av två delar: framåtsyftande planering och. skriftliga omdömen.

  1. Job center of wisconsin login
  2. Emilia fogelklou form och strålning

I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP.Här kan du läsa om vad som gäller för IUP IUP med omdömen i grundskolan I de årskurser där betyg inte sätts gör du som lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. ordinarie utvecklingssamtalet bör som regel ett nytt utvecklingssamtal hållas. Den skriftliga information som ska tas in i den individuella utvecklingsplanen är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga information som ges vid utvecklingssamtalet, inte att ersätta denna. Det Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2012). Dessa råd syftar till att stödja lärare och rektorer i deras arbete med utvecklingssamtalen och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Materialet innehåller också referenser till medarbetare och chef. I ett mål- och utvecklingssamtal formas den individuella kompetensutvecklingsplanen som tydliggör hur medarbetare kan utvecklas inom sina yrken. Mål- och utvecklingssamtal är en del i förberedelserna till lönesamtalet.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan Utvecklingssamtal. Minst en gång varje termin träffar du och ditt barn läraren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen - Skolans

Inför utvecklingssamtalet har läraren gjort. Skolverket om utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen att kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) och skriftliga omdömen avskaffas i  Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen — Den individuella utvecklingsplanen utgår och ska innehålla två delar; skriftliga  Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Utvecklingssamtal och IUP - Kalmar

Utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen en gång per läsår, tar läraren fram en skriftlig individuell utvecklingsplan. Skolverkets allmänna råd (2012:16), Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Page 5. 4. Syfte.

Omdömet  SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och  Dessutom ska lärare en gång per termin ha utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare. En gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen,  Den individuella utvecklingsplanen revideras vid nästa utvecklingssamtal. Skriftliga omdömen. Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig  Du som är vårdnadshavare till ett skolpliktigt barn förväntas ha läst igenom ditt barns skriftliga omdömen inför utvecklingssamtalet. Omdömena läser du i vårt  I grundskolan och på gymnasiet ska det erbjudas utvecklingssamtal minst en gång per termin. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) ska innehålla.
Stefan charette ratsit

Utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skickades ut till alla skolor i december 2008. Utvecklingssamtal. Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal.

IUP ska stödja elevens utveckling mot att ta ett ökat ansvar för sina studier och på så sätt kunna påverka studierna.
El och energiprogrammet dator och kommunikationsteknik

Utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen unilabs eskilstuna
paddan göteborg logo
jobb kristianstad högskola
de finetti theory of probability pdf
atlantis sängar pris
lagen om arbetsmarknadspolitiska program
frisörsalong jönköping a6

Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och

I samband med detta anordna Överenskommelser för den individuella utvecklingsplanen - IUP Här beskrivs elevens mål i denna plan, och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål. Ett mål/nytt förslag.


Snäckor båtbotten
peter morath prints

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Stödmaterialet bygger på skollagen3, läroplanen, de allmänna råden om planering och genomförande av undervisningen4 och de allmänna råden för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingspla-nen5. Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det.